Informacje o internacie

Osoby przyjęte prosimy o wpłatę kwoty 375 zł na konto nr:
27 1240 6452 1111 0010 4794 8414 (Bank PEKAO SA).
Wyżej wymieniona kwota stanowi sumę opłat za:
– pobyt w internacie w miesiącu wrześniu (85 zł),
– jednorazową kaucję za ewentualne zniszczenia (50 zł),
– wyżywienie (240 zł).
Warunkiem przyjęcia wychowanka do internatu jest przedstawienie dowodu opłaconych kosztów miesięcznego pobytu w internacie lub zapłata gotówką w dniu przyjazdu.

O przyjęcie do naszej placówki mogą ubiegać się chłopcy i dziewczęta uczęszczający do bydgoskich szkół liceów, techników, szkół zawodowych oraz gimnazjów, szkół pomaturalnych i innych.

– podanie o przyjecie do internatu

Osoby, które zostaną przyjęte do internatu, proszone są o pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu przyjazdu następujących dokumentów:
karta informacyjna,
oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

komplet wszystkich  dokumentów w formacie .docx /pdf  do pobrania tu

Wypełnione podanie wraz z załącznikami, można dostarczyć: osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: na adres:

nasz.internat.zsd.bydgoszcz(@)gmail.com   proszę usunąć z adresu nawiasy ( )

 

  • Opłaty miesięczne:
  • dla uczniów wynosi 85 złotych,
  • jednorazowa kaucja wynosi 50 złotych,
  • wyżywienie dzienne wynosi 12 złotych.


Dodatkowa oplata za wyżywienie dzienne (śniadanie, obiad i kolacja) – 12 zł.


Informacja dotycząca płatności
Internat Zespołu Szkół Drzewnych ul. Toruńska 50a
85-023 Bydgoszcz
Tel.52-37-12-708 ; nasz.internat.zsd.bydgoszcz(@)gmail.com


Opłaty za pobyt i wyżywienie można wpłacać
do 5- go każdego miesiąca na konto bankowe
Bank PEKAO SA
nr konta : 27 1240 6452 1111 0010 4794 8414

 

Nasz adres:
Internat Zespołu Szkół Drzewnych
ul Toruńska 50 a
85-023 Bydgoszcz

Telefon:
52-37-12-708

Dodatkowych informacji udziela kierownik internatu mgr Izabela Owczarska

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zamieszkania u nas!!!