Wychowawcy

KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna Internatu ZSD jest doświadczona, kompetentna i ukierunkowana na indywidualne potrzeby uczniów.
Wychowawcy to osoby życzliwe, do których można się zwrócić z wszelkimi problemami, którzy zawsze mają dla nas czas i cierpliwie nas wysłuchają. Organizują działalność samorządową, charytatywną, kulturalną, turystyczną i sportową.
Na bieżąco udzielają wsparcia oraz starają się stwarzać optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju wychowanka. Dzięki ich pracy opiekuńczo-wychowawczej, młodzież jest zintegrowana i ma poczucie bezpieczeństwa. Wychowawcy są częścią życia w Naszym Internacie i współtwórcami atmosfery jaka w nim panuje.

KADRA PEDAGOGICZNA INTERNATU ZSD W BYDGOSZCZY:

Kierownik- mgr Izabela Owczarska
mgr inż. Elżbieta Czerska-Wilk
mgr Małgorzata Hintz
mgr Joanna Górska
mgr Joanna Michalska
mgr inż. Janusz Zander
mgr Małgorzata Szczelaszczyk
mgr Katarzyna Ogórkiewicz
mgr Justyna Kaczmarek
mgr Robert Kiełkowski